Základy Slobody v práci ako filozofie a metodiky organizácie firiem a tímov

Termín: 26. septembra 2013 od 17.30 do 20.00 h Miesto: Bratislava, Dom kultúry Ružinov

Prednášateľ: Tomáš Hajzler, Peoplecomm Praha

Miesto: Dom kultúry Ružinov - CULTUS, Ružinovská 28, Bratislava
Prednášková sála č. 271 - blok D, 1. poschodie
Vstupné: 12 €, ak sa prihlásite do 19. septembra, 15 €, ak sa prihlásite do 24. 9. 2013, 20 € pri platbe na mieste.

Bližšie informácie: Alena Paľová, Tel.: 0905 562 910

palova@antre.sk

Prihláška na workshop Petra Kukliša - SLOBODA V KOMUNIKÁCII

Vyplňte prosím tento formulár

Sloboda v komunikácii

Workshop v metóde Nenásilná komunikácia

Nenásilná komunikácia je prístup ku komunikácií a emocionálnej inteligencií, ktorý môže mať hlboký vplyv na naše vzťahy doma, v práci a aj na vzťah k samému sebe. Jej cieľom je vedieť sa vyjadriť úprimne ale bez obviňovania, empaticky vypočuť iných, komunikovať a žiť v súlade s našimi potrebami slobody, úprimnosti, autenticity a zároveň s rešpektom voči potrebám druhých.  Autor, Marshall Rosenberg, PhD. a Centrum pre Nenásilnú komunikáciu tento prístup učí už 40 rokov po celom svete v rôznych kontextoch.
 

Nenásilná komunikácia je založená na princípe, že všetky naše činy a slová vychádzajú z ľudských potrieb, ktoré sa snažíme naplniť. Pochopenie a uznanie týchto potrieb vytvorí mosty prepojenia, lepšej spolupráce a harmonickejších vzťahov medzi ľuďmi.

Na workshope interaktívnou formou preberieme Štyri kroky Nenásilnej komunikácie. Pozrieme sa na to, ako vyjadriť naše postrehy, nápady a požiadavky úprimne a bez obviňovania  a ako nájsť empatické odpovede na reakcie a podnety druhých, nech sú akékoľvek.